آخرین اخبار : 

هلند

ونتورا: با تیمی طرفی هستیم که فرانسه را شکست داده و هلند را حذف کرده است

با پایان هفته دوازدهم سری A جامپیرو ونتورا سرمربی تیم ملی ایتالیا کار خود را در اردوی تیم ملی ایتالیا جهت مصاف ...