آخرین اخبار : 

نکردیم

سرهنگ عابدی: برای لایی‌کشی بازیکنان استقلال مستنداتی پیدا نکردیم

سرهنگ حسن عابدی درباره مطرح شدن موضوع کورس گذاشتن دو بازیکن استقلال در یکی از بزرگراه‌های تهران اظهار داشت: ما در بررسی‌هایی ...