آخرین اخبار : 

مشکوکتر

کالچوپولی یک بلوف بود!/ اتفاق دربی ایتالیا در سال ۹۸ مشکوک‌‌تر بود

فرانکو کارارو رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایتالیا با نشریه کوریره دلاسرای ایتالیا مصاحبه‌ای انجام داده و در این مصاحبه مدعی شده است ...