آخرین اخبار : 

مربیگری

در دوران مربیگری چیزهایی می‌دیدم که باور کردنی نبود/ اگر با یکی دو نفر برخورد جدی شود بقیه حساب کار دست‌شان می‌آید

علی کریمی در برنامه فوتبال یک از شبکه ورزش با اشاره به فضای حاکم بر فوتبال ایران اظهار داشت: به ...