آخرین اخبار : 

سیاهجامگان

عنایتی: در ذهن بازیکنان سیاه‌جامگان موج منفی وجود دارد/ بازی با استقلال خوزستان تعیین‌کننده است

رضا عنایتی ورزشی درباره شرایط فعلی سیاه‌جامگان گفت: ما وضعیت بدی نداریم و از زمانی که اینجا آمدیم تفکرات جدیدی بر ...