آخرین اخبار : 

سبک

دور زدن مدیرعامل مستعفی پرسپولیس به سبک چند سرخپوش

ورزشی در روزی که بحث استعفای علی‌اکبر طاهری مطرح شد و توجه خیلی از هواداران پرسپولیس را به خود جلب کرد ...