آخرین اخبار : 

سابریستهای

روسیه حریف ایران نشد/ سابریست‌های ایران یک گام تا فینال

و به نقل از سایت فدراسیون شمشیربازی در ادامه بخش تیمی مسابقات شمشیربازی جام جهانی اسلحه سابر آقایان تیم ملی ایران که ...