آخرین اخبار : 

تماشاگرانش

ورود فراکسیون ورزش به محرومیت استقلال از حضور تماشاگرانش

ورزشی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل رفتار تماشاگران استقلال در دربی ۸۵ این تیم را به یک جلسه محرومیت از ...