آخرین اخبار : 

تذکر

محرومیت شجاعیان و تذکر به شفر

و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال با توجه به آرای اعلام شده از سوی کمیته انضباطی در خصوص دیدار پرسپولیس - ...