آخرین اخبار : 

ایتالیایی

کیِلینی: گواردیولا مدافعان ایتالیایی را نابود کرده است

جورجو کیِلینی فلسفه تاکتیکی پپ گواردیولا باعث از بین رفتن یک نسل از مدافعان فوتبال ایتالیا شده است چرا که او سبب ...