آخرین اخبار : 

اجازه

مرادمند: می‌خواهم مقابل پرسپولیس بازی کنم اما پزشک تیم اجازه نمی‌دهد

محمدحسین مرادمند ورزشی در مورد وضعیت آسیب‌دیدگی‌اش گفت: رباط داخلی زانویم دچار پارگی شده بود و طول درمانم بین هشت تا ...