آخرین اخبار : 

ماجرای عدم حضور سوریان در باشگاه کشتی نوجوانان و متقاعد نشدن اعضای ش…

به نقل از سایت فدراسیون کشتی مصوبات این نشست به شرح زیر است:

صورتجلسه شورای فنی باشگاه های ملی کشتی فرنگی مورخ ۶/۱۰/۹۶ 

۱-  مقرر گردید با توجه به قرار گرفتن جام تختی در رشته کشتی فرنگی در سیستم رنکینگ جهانی  و الزام به حضور حداکثر سه کشتی گیر از هر کشور در یک وزن بنا به تشخیص کادر فنی بزرگسالان کشتی گیران مذکور از میان:

–  مدال آوران مسابقات جهانی فرانسه “بزرگسالان” 

–  مدال آوران مسابقات جهانی لهستان” امید “

–  مدال آوران مسابقات جهانی فنلاند “جوانان “

–  دارندگان مدال طلا از مسابقات ایندورگیم” بزرگسالان “

–  نفرات اول مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان گروه “الف”

–  نفرات اول مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان گروه “ب”

–  نفرات اول مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان گروه “ج”

–  نفرات اول مسابقات قهرمانی عمومی کشور “بزرگسالان” 

انتخاب (در هر وزن حداکثر سه کشتی گیر) و گزارش انتخاب نفرات مذکور را به شورای فنی باشگاه های ملی اطلاعیه نماید.

۲-  گزارش رفتار کشتی گیران در رقابت های جهانی “امید” در لهستان از سوی جناب آقای بابک مدیر باشگاه های ملی ارائه گردید.

۳-  گزارش رفتار کشتی گیران در رقابت های جام شاهد در رده سنی “جوانان” از سوی جناب آقای بابک مدیر باشگاه های ملی ارائه گردید.

۴-  گزارش رفتار کشتی گیران در رقابت های جام روز کودک” نونهالان” از سوی جناب آقای بابک مدیر باشگاه های ملی ارائه گردید.

۵-  در خصوص شکست باشگاه ملی نونهالان ایران در رقابت های بین المللی روز کودک عدم ارنج مناسب باشگاه اول از سوی ایران مهم ترین عامل عدم موفقیت مذکور ارزیابی گردید. (در رقابت با باشگاه اوکراین)

۶-  در خصوص ارزیابی از رفتار باشگاه ملی امید فرنگی ایران در رقابت های جهانی لهستان با توجه به زمان محدود انتخاب باشگاه ملی مذکور و شرایط خاص هر یک از اعضای باشگاه انتظار لازم از باشگاه ملی یاد شده محقق نگردید.

۷-  در خصوص ارزیابی از رفتار باشگاه های ملی جوانان ایران در رقابت های جام شاهد تقویت قابلیت های مدیریتی کوچینگ و ارتقاء میزان توان کنترل کوچینگ در هر شرایطی از نیاز های کادر فنی در رقابت های مذکور تشخیص داده شد.

۸-  مقرر گردید فرآیند انتخابی باشگاه ملی امید برای سال ۲۰۱۸ تعریف  و پیش نویس آن به اعضای شورای فنی باشگاه های ملی کشتی فرنگی ارائه شود.

۹-  در خصوص انتخاب سر مربی باشگاه ملی کشتی فرنگی نوجوانان بنا مدیر باشگاه های ملی با آقای حمید سوریان به عنوان گزینه اول صحبت ابتدایی صورت گرفته که بدلیل مشغله تحصیلی مشارالیه  امکان حضور مستقیم نامبرده فراهم نخواهد بود. پیشنهاد دوم مدیر باشگاه های ملی آقای فرشاد علیزاده عنوان دار جهانی و سر مربی باشگاه ملی بزرگسالان ایران در المپیک ۲۰۱۶ بود که مورد بحث و ارائه نظرات مختلف از سوی اعضای شورای فنی قرار گرفت.

در مجموع اعضای شورای فنی با توضیحات و دفاعیات جناب آقای بابک برای پذیرش مسئولیت سرمربیگری آقای فرشاد علیزاده متقاعد نشده اما با توجه به پذیرش مسئولیت ایشان از سوی آقای بابک با حضور نامبرده بعنوان سر مربی باشگاه ملی نوجوانان فرنگی موافقت گردید.

۱۰-  با توجه به مفاد بند ششم بند یکم از بخش “د” فرآیند انتخاب باشگاه های ملی در سال فنی ۹۷- ۹۶ – آقایان مهرداد مردانی محمد الیاسی یوسف قادریان سید مصطفی صالحی زاده شهاب قوره جیلی در مرحله اول انتخابی باشگاه ملی کشتی خواهند گرفت .

۱۱-  مقرر گردید مسئول فنی رده سنی نونهالان و خردسالان بعنوان یکی ازاعضای کادر فنی باشگاه ملی رده سنی نوجوانان بوده و همچنین سر مربی باشگاه ملی امید بعنوان یکی از اعضای کادر فنی باشگاه ملی بزرگسالان فرنگی باشد.

۱۲-  مقرر گردید با توجه به اضافه شدن یک رده سنی به رده های سنی کشتی در جهان (رده سنی امید) ساختار فنی باشگاه های ملی کشتی فرنگی کشور نیز جهت هماهنگی و انسجام بیشتر میان گروه های سنی مختلف و کادر های فنی مربوطه در دو حوزه مدیریتی به تفکیک در نظر گرفته شود. از اینرو مدیر باشگاه های ملی در رده سنی پایه و مدیر باشگاه های ملی در رده سنی بزرگسالان و امید بعنوان دو حوزه مدیریتی مورد نظر در ساختار فنی باشگاه های ملی کشتی فرنگی در نظر گرفته شدند.

۱۳-  با توجه به مفاد بند دوازدهم این صورتجلسه جناب آقای حسن بابک بعنوان “مدیر باشگاه های ملی رده های سنی پایه” ادامه فعالیت داده و آقای احد پازاج نیز بعنوان “مدیر باشگاه های ملی رده سنی بزرگسالان و امید” به شورای فنی معرفی و مورد تایید قرار گرفت .

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *